Trumpai

Apie mus

Socinfo.lt

Socialinė informacija Jums

Projektu „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” siekiama suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Platformoje rasite informaciją apie socialines paslaugas ir įvairių socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo organizavimą, prieinamumą bei naudojimąsi, taip pat informaciją apie neįgaliųjų švietimo galimybes, praktinius užsiėmimus. Tiems, kam neužteks platformoje talpinamos informacijos ir funkcionalumų, bus teikiamos papildomos individualios arba grupinės konsultacijos bei tarpininkavimas gaunant paslaugas. Projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0112) bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Scroll to Top
Scroll to Top