Tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“


Konferencijos tikslas – atskleisti šeimos politikos stiprinimo svarbą, skatinant bendradarbiavimą, teikiant paslaugas šeimai, vystant dialogą, kuriant ir įgalinant savivaldybių šeimų tarybas. Su įvairių institucijų atstovais diskutuoti apie paslaugų šeimai prieinamumą ir plėtrą.
Konferenciją sudarys dvi dalys:
1 dalis – į šeimą orientuotų paslaugų poreikis ir plėtros galimybės;
Šioje dalyje vyks mokslinio tyrimo „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“ pristatymas bei bus pristatytas įvairių paslaugų prieinamumas šeimoms ir bendradarbiavimas su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, kuriant šeimų gerovę.
2 dalis – horizontaliojo bendradarbiavimo stiprinimo galimybės šeimų įgalinimo procese.
Antroje konferencijos dalyje bus galima išgirsti bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų patirtis šeimų įgalinimo procese Olandijoje ir Lietuvoje bei bus pristatyti iššūkiai ir galimybės bendradarbiavime nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.

Data

Lap 09 2021
Baigėsi!

Laikas

9:00 - 16:00
Scroll to Top
Scroll to Top