naujienos

Ką reikia žinoti apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį?

🍂 Nuo šio rugsėjo auga neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Dabar mažiausia valstybės skiriama suma siekia nuo 15 iki 20 Eur. Iki šiol minimalus mokiniui skiriamas krepšelis buvo 10 Eur, vidurkis – 15 Eur. O specialiųjų poreikių turintiems vaikams krepšelis dvigubėja.
🧐 Ką apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį reikėtų žinoti mokiniams ir jų tėvams?
🥁 Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis skiriamas mokiniams nuo 1 iki 12 klasės.
⚽️ Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų ir finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo (jį galima rasti kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje), turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją. Jis turi suteikti visą informaciją apie programą ir krepšelio skyrimo sąlygas.
🎭 Minimali krepšelio suma per mėnesį vienam vaikui siekia nuo 15 iki 20 Eur.

👨‍🦽 Vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skiriamas dvigubas krepšelis, t. y. 30–40 Eur.

⚗️ Mokiniams, lankantiems nacionalinius prioritetus atitinkančias programas, skiriama 20 Eur. Tai programos, kurios skatina STEAM plėtotę (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypčių) ir yra orientuotos į vyresnius mokinius, t. y. į 1–4 klasių gimnazistus.

🎯 Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta programa.
🤝 Mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju, jei yra laisvų vietų.

💶 Krepšelis nekeliauja paskui vaiką. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams.

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top