naujienos

Ką reikia žinoti apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį?

🍂 Nuo šio rugsėjo auga neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Dabar mažiausia valstybės skiriama suma siekia nuo 15 iki 20 Eur. Iki šiol minimalus mokiniui skiriamas krepšelis buvo 10 Eur, vidurkis – 15 Eur. O specialiųjų poreikių turintiems vaikams krepšelis dvigubėja.
🧐 Ką apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį reikėtų žinoti mokiniams ir jų tėvams?
🥁 Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis skiriamas mokiniams nuo 1 iki 12 klasės.
⚽️ Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų ir finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo (jį galima rasti kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje), turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją. Jis turi suteikti visą informaciją apie programą ir krepšelio skyrimo sąlygas.
🎭 Minimali krepšelio suma per mėnesį vienam vaikui siekia nuo 15 iki 20 Eur.

👨‍🦽 Vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skiriamas dvigubas krepšelis, t. y. 30–40 Eur.

⚗️ Mokiniams, lankantiems nacionalinius prioritetus atitinkančias programas, skiriama 20 Eur. Tai programos, kurios skatina STEAM plėtotę (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypčių) ir yra orientuotos į vyresnius mokinius, t. y. į 1–4 klasių gimnazistus.

🎯 Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta programa.
🤝 Mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju, jei yra laisvų vietų.

💶 Krepšelis nekeliauja paskui vaiką. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams.

PASIDALINKITE SU KITAIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Scroll to Top