naujienos

Kvietimas į nuotolinę mokslinę-praktinę konferenciją ,,Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė”

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra kartu su Marijampolės savivaldybės administracija organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė”.

Konferencija skirta paslaugų vaikams su negalia temai. Su skirtingų sričių specialistais aptarsime aktualias problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jų tėvai. Pasidalinsime gerąja patirtimi ir sėkmės istorijomis siekiant pokyčių, kurie atveria kelią vaikams su negalia visavertiškai įsitraukti į socialinį gyvenimą.

Konferencija vyks virtualiai, ZOOM platformoje 2020 m. gruodžio 9 d. Pradžia 10.00 val.
Tiksli prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems konferencijos dalyviams prieš konferenciją.
Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai.
Registracija el. paštu: skirtingugaliuvaikai@gmail.com
Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę ir atstovaujamą įstaigą ar organizaciją.
Organizacinis komitetas: sal.kara@mkolegija.lt; svajone.rainiene@marijampole.lt

Nuotolinės mokslinės-praktinės konferencijos

„SKIRTINGŲ GALIŲ VAIKAI: PAGALBA IR REALYBĖ” PROGRAMA

2020 m. gruodžio mėn. 9 d.

Moderuoja: doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, Marijampolės kolegijos Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė

9.45-10.00 Dalyvių registracija (prisijungimas į konferenciją)
10.00-10.30 SVEIKINIMO ŽODIS

Marijampolės savivaldybės meras POVILAS ISODA

Marijampolės kolegijos direktorė ALĖ MURAUSKIENĖ

LR Seimo narys JUSTAS DŽIUGELIS

10.30-10.50 PASLAUGOS IR PAGALBA NEĮGALIEMS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS

DAIVA ZABARAUSKIENĖ, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja

10.50-11.10 VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS: ATPAŽINTI, PRIPAŽINTI, PADĖTI

Prof. dr. VIDA GUDŽINSKIENĖ, MRU, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė

11.10-11.30 MŪSŲ POŽIŪRIS Į NEĮGALUMĄ – VISUOMENĖS KANARĖLĖ ANGLIES KASYKLOJE?

SANNA KAROSAS, „Dauno sindromo asociacijos“ koordinatorė Klaipėdos regionui, Tarptautinio LCC  universiteto dėstytoja

11.30-11.50 SKIRTINGŲ GALIŲ VAIKAI: INOVATYVIOS SOCIALINĖS PAGALBOS PAIEŠKOS IR SOCIALINĖ POLITIKA

Prof. dr. ELVYRA ACIENĖ, Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Socialinio darbo  katedra; Doc. dr. BRIGITA KREIVINIENĖ, Lietuvos jūrų  muziejus, Delfinų terapijos centras, Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Socialinio darbo  katedra

11.50-12.10 SOCIALINIO DALYVAVIMO GALIMYBĖS BENDRUOMENĖJE: MES VISI SVARBŪS

Prof. dr. NIJOLĖ VEČKIENĖ Kauno Trečiojo amžiaus universiteto rektorė

12.10-13.00 PIETŲ PERTRAUKA
13.00-13.20 VISUOMENĖS ŠVIETIMO ESMĖ – KAD VAIKO SKIRTINGUMŲ SUPRATIMAS IR TOLERAVIMAS TAPTŲ NORMA

GRAŽINA JAKOVICKIENĖ, Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos direktorė, Marijampolės moterų Lions klubo narė

13.20-13.35 NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ UGDYMO PROGRAMOS – GEROJI MALTOS PATIRTIS

VASARĖ KAPSEVIČIŪTĖ, Marijampolės ,,Ryto” pagrindinės mokyklos psichologė

13.35-13.55 AUTIZMĄ TURINTYS VAIKAI: VEIKSMINGOS PAGALBOS PRINCIPAI

Dr. INDRĖ BAKANIENĖ, gydytoja-neurologė

13.55-14.15 ĮTRAUKUSIS UGDYMAS – TĖVŲ IŠŠŪKIS

KLEMENTINA GRUZDIENĖ, Alytaus autizmo asociacija ,,Lietaus vaikai“ Valdybos pirmininkė

14.15-14.35 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASS VAIKAMS VAIDMUO IR PLĖTROS GALIMYBĖS

LINA SASNAUSKIENĖ, Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai” pirmininkė

14.35-14.50 PAGALBA ŠEIMOMS: POREIKIAI IR GALIMYBĖS

SVAJONĖ RAINIENĖ, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

14.50-15.00 KONFERENCIJOS UŽBAIGIMAS
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top