naujienos

Kvietimas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Marijampolės savivaldybėje nuo 2021 m. bus tęsiamas (gavus lėšas) dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ). NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-314 patvirtintas Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas).

NVŠ teikėjai norintys, vykdyti NVŠ programas ir gauti finansavimą privalo užpildyti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą.

Paraiškos forma su lydraščiu teikiama Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1 Marijampolė) arba siunčiama el. p. priimamasis@marijampole.lt iki 2020 m. gruodžio 14 d. (paraiškos pateiktos po gruodžio 14 dienos yra nevertinamos).

Ypač laukiame STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programų, skatinančių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas.

Detalią informaciją apie paraiškų/prašymų pateikimą rasite čia.

Daugiau informacijos apie Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų tikslinį finansavimą Marijampolės savivaldybėje galima  rasti čia.

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top