Naudinga

Organizacijos teikiančios socialines paslaugas

Lietuvos samariečių bendrija

Trumpas organizacijos aprašymas:
Kas esame?
Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.
LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su skurdu, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant pirmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), ypač jos vadovai F. Tepperwien, W. Müller, H. Röhrig, kurie ne kartą aplankė Lietuvą, daug patarė kuriant organizaciją ir formuojant jos uždavinius.
Informacija apie veiklas/ projektus/ programas, į kurias žmonės gali registruotis:
Teikiamos paslaugos:
• Socialinės paramos punktai
• Socialinės slaugos paslaugos
• Pirmosios pagalbos mokymas
• Dienos centrai

Marijampolės krašto Samariečių bendrija vykdo privalomąjį pirmosios pagalbos bei privalomąjį higienos įgūdžių mokymą.
Lietuvos Samariečių bendrijos skyrių įsteigtos viešosios įstaigos akredituotos licencijomis, kurias išdavė Valstybinė akreditavimo Sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Klausytojai turi galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kadangi praktikai skiriama pusė užsiėmimų laiko. Mokymai vedami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintomis programomis. Paskaitas veda licencijas turintys dėstytojai. Išduodami pažymėjimai.
Rekvizitai:
Pavadinimas: Lietuvos samariečių bendrija
Adresas: Jablonskio g. 2a, Marijampolė 68290
Telefonas: 8 688 94458
El .paštas: marijampoleslsb@gmail.com
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top