Naudinga

Organizacijos teikiančios socialines paslaugas

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Trumpas organizacijos aprašymas:
Kas mes esame?
Esame Marijampolės specialieji socialinės globos namai. Mūsų tikslas – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, be tėvų globos likusiems vaikams.

Nuo 2018 m. gruodžio mėnesio veiklą pradėjo užimtumo dienos centras „Židinys“ asmenims turintiems negalią ar spec. poreikius ir senjorams. Centras įkurtas 2018 m. lapkričio mėnesį. Jame vykdomas dienos užimtumas. Centre renkasi neįgalieji ir senjorai – socialinę atskirtį jaučiantys asmenys.
Informacija apie veiklas/ projektus/ programas, į kurias žmonės gali registruotis:
Kokias veiklas vykdome?
Dienos centras tapo traukos objektu mieste, kuriame šie žmonės jaučiasi saugūs būdami tarp bendraminčių, ugdo savarankiškumą, bendrauja, užsiima įvairia menine bei kūrybine veikla. Tarp lankytojų yra keletas poetų, kurie rengia poezijos popietes pristatydami savo kūrybą miesto žmonėms. Vykdome darbinę veiklą – siuvame apsipirkimui skirtus maišelius, kuriais prekiaujame mugėse. Maišelių galima įsigyti ir atvykus į dienos centrą „Židinys“, ir Marijampolės Turizmo informacijos centrą. Tarp lankytojų – moteris, kuri iš karoliukų kuria paveikslus. Žiemą moterys mezgė kojines neišnešiotiems kūdikiams, kurios buvo pristatytos į Marijampolės ligoninės gimdymo skyrių. Šią žiemą ši akcija kartosis. Prieš šventiniais laikotarpiais (Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos) pynėm vainikus. Gaminom šventėms skirtus puošybos aksesuarus.

Lankytojai įsijungė į miesto kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą, susirado naujų draugų. Stebime tai, kad šis centras duoda didelę naudą žmonėms. Senjorai ir neįgalieji vartoja mažiau medikamentų, džiaugiasi gera nuotaika ir bendryste. Dalyvaujame įvairiose mugėse, rengiame parodas kuriose eksponuojami mūsų centro lankytojų darbai. Turime stiprią šios srities specialistę, kuri mielai dalinasi su lankytojais savo žiniomis ir kiekviename žmoguje atranda menininko gyslelę, nes ją turime kiekvienas. Stebime miesto kultūrinį gyvenimą ir stengiamės būti matomi, kad neliktų sienų tarp neįgaliųjų ir senjorų. Dedam pastangas, kad šiems žmonėms būtų skirtas didesnis dėmesys, kurio jiems stoka. Mūsų organizacijoje socialinis konsultavimas orientuotas į klientų problemos sprendimus.
Įgyvendiname projektą „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“
Šiuo metu Marijampolės specialieji socialinės globos namai įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“. Įgyvendinant šį projektą, bus siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams. Projekto metu bus organizuojamos užimtumo pažintinės veiklos (18 programų, 538 val.) Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, taip pat tikslinės grupės atstovams organizuojamos edukacinės išvykos (7), pažintinės ekskursijos (3), paskaitos sveikatinimo tema (5), garso terapijos užsiėmimai (12), jogos užsiėmimai (22), 480 val. Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys“. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 130 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 71 negalią turintis asmuo ir 16 savanorių.
Projekto įgyvendinimo trukmė 2,5 metų. Išsamesnė informacija apie vykdomų veiklų laiką bus teikiama internetiniame puslapyje www.msgn.lrv.lt ir kiekvieno partnerio „Facebook“ paskyrose.
Projekto partneriai yra:
1. VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“;
2. Marijampolės „Zonta“ klubas;
3. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubas.
Rekvizitai:
Pavadinimas: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Adresas: Bažnyčios g. 23 A, LT- 68298 Marijampolė
Telefonas: 8 343 56459
El .paštas: msgn@msgn.lt
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top