Naudinga

Organizacijos teikiančios socialines paslaugas

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas

Trumpas organizacijos aprašymas:
Kas esame?
Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas – neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdanti, nepelno siekianti organizacija. Organizacijos tikslas – padėti vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms integruotis į sparčiai besikeičiančią visuomenę, palaikyti tarpusavio bendravimą, sudaryti sąlygas saviraiškai, patirties pasidalinimui, užimtumui, kelti žinių ir kultūros lygį.

2005 metų kovo 1 d. prie Marijampolės kolegijos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektoriaus Medardo Čoboto įsakymu atidarytas TAU Marijampolės filialas. 2007 metų gegužės 9 d. Universitetas įregistruotas kaip savarankiška, nesiekianti pelno visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Marijampolės apskrityje, vienijanti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo. Ir nuo šiol jis vadinamas Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetu.

Trečiojo amžiaus universiteto tikslas – vykdyti nepertraukiamą senjorų neformalųjį švietimą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai. Kiekvienas senjoras pagal savo norus pasirenka fakultetą ir sėkmingai jame mokosi.

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete 2020 – 2021 mokslo metais neformaliojo suaugusiųjų ugdymo veiklos vykdomos 14-oje fakultetų:
• Sveikos gyvensenos,
• Dvasinio tobulėjimo,
• Psichologijos,
• Kultūros,
• Buities kultūros,
• Gamtos ir aplinkosaugos,
• Užsienio kalbų (vokiečių, anglų),
• Dailės technologijų,
• Literatūros,
• Fizinio aktyvumo ir kineziterapijos,
• Politinių diskusijų,
• Teisės,
• Stiliaus ir mados
• Informacinių technologijų.

Taip pat Universitete veikia 5 meno kolektyvai: folkloro ansamblis „Senapilė“, moterų vokalinis ansamblis „Jaunystės aidas“, moterų vokalinis ansamblis „Gija“, Linijinių šokių studija bei Mėgėjų teatras.

Fakultetai dirba pagal dviejų metų sudarytą programą. Užsiėmimus veda kviestiniai aukštųjų mokyklų lektoriai, gydytojai, psichologai, politikai, istorikai, menininkai, svečiai iš užsienio ir kt. Po dviejų metų studijų viename fakultete išduodami Garbės diplomai.
Informacija apie veiklas/ projektus/ programas, į kurias žmonės gali registruotis:
Rekvizitai:
Pavadinimas: Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas
Adresas: Vytauto g. 47 – 106, 68291 Marijampolė
Telefonas: 8 614 29696
El .paštas: o.sakalauskiene11@gmail.com
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top