naujienos

Piniginė socialinė parama/Грошова соціальна допомога українцям

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA UKRAINIEČIAMS
SVARBIAUSIA INFORMACIJA
*Parama teikiama tik jau turintiems laikinąją apsaugą Lietuvoje

Socialinė pašalpa teikiama,
jei vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės už 141,9 Eur/mėn.

Kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį teikiamos:

 • kai būsto šildymo išlaidų dalis viršija 10 procentų skirtumo tarp vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (258,0 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (387,0 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui;
 • kai geriamojo vandens išlaidų dalis viršija 2 proc. asmens arba šeimos pajamų;
 • kai karšto vandens išlaidų dalis viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 • jei yra deklaruota gyvenamoji vieta arba sudaryta nuomos (panaudos) sutartis, kuri įregistruota VĮ „Registrų centras“.

Teisę gauti piniginę socialinę paramą turi (LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnis):

 • dirbantys asmenys;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje;
 • asmenys, auginantys vaikus iki 3 m;
 • neįgalūs asmenys (nedarbingumas 60–100 proc.);
 • pensinio amžiaus asmenys;
 • besimokantys asmenys iki 24 m.;
 • nėščia moteris (70 k. d. iki gimdymo) ir kt.

Kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą:

Pirmiausia reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą (Valaičio g. 2).

Antras žingsnis – kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje (Kęstučio g. 1).

Trečias žingsnis – deklaruoti gyvenamąją vietą seniūnijoje ir pateikti prašymą piniginei socialinei paramai gauti.

Telefonai pasiteiravimui:  (8 343) 90 016; (8 343) 90 015

СОЦІАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УКРАЇНЦІВ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ

* Підтримка надається лише тим, хто вже має тимчасовий захист у Литві

Надається соціальна допомога

якщо середній дохід на одного члена сім’ї на місяць менше 141,9 євро на місяць.

Компенсація за опалення, гарячу та питну воду надається:

 • коли частка витрат на опалення перевищує 10 відсотків різниці між середньомісячним доходом і 2 сумами доходу за підтримки держави (258,0 євро) на одного члена сім’ї або 3 сумами доходу за підтримки держави (387,0 євро) на одного мешканця;
 • коли частка витрат на питну воду перевищує 2%. особистий або сімейний дохід;
 • коли частка витрат на гарячу воду перевищує 5 відсотків доходу спільно проживаючих осіб або однієї особи, яка проживає разом;
 • якщо задекларовано місце проживання або укладено договір оренди (позики), який зареєстрований у ДП «Registrų centras».

Право на отримання грошової соціальної допомоги (ст. 8 Закону Литовської Республіки «Про грошову соціальну допомогу знедоленим») мають:

 • зайняті особи;
 • безробітні працездатного віку, зареєстровані в службі зайнятості;
 • особи, які виховують дітей віком до 3 років;
 • інваліди (непрацездатність 60–100%);
 • особи пенсійного віку;
 • учні до 24 років;
 • вагітна (за 70 днів до пологів) тощо.

Звертатися до староства за місцем проживання:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. (8 343) 75 070, (8 343) 70 619

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/deguciu-seniunija/336

 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel. (8 343) 57 762

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/mokolu-seniunija/338

 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, tel. (8 343) 52 477

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/narto-seniunija/340

 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19, (8 343) 24 525

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/igliaukos-seniunija/320

 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8, (8 343) 37 225

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/gudeliu-seniunija/322

 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6, (8 343) 20 540

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/liudvinavo-seniunija/1508

 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, (8 343) 50 708

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/marijampoles-seniunija/326

 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27, (8 343) 28 766

https://www.marijampole.lt/savivaldybe/seniunijos/sasnavos-seniunija/327

 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, tel. (8 343) 28 174

https://www.marijampole.lt/seniunijos/sunsku-seniunija/sunsku-seniunija/332

Спочатку необхідно звернутися до служби зайнятості (вул. Valaičio, 2).

Другий крок – подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві (вул. Kęstučio, 1).

Третій крок – задекларувати місце проживання в старостві та подати заяву на отримання матеріальної соціальної допомоги.

Контактний телефон +370 343 90 016; +370 343 90 015

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top