naujienos

SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INICIATYVA – „AKTYVUS PASAULIS”

Socialinė integracija yra reikšminga įvairioms visuomenės grupėms siekiant įsilieti į platų socialinį visuomenės tinklą. Pagalba integruojantis į visuomenę, tai tikėjimas kiekvieno asmens prigimtine teise visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Joks asmuo negali būti atskirtas nuo visuomenės, juolab žinant, kad iki šiol tam tikri asmenys yra skirstomi į kitokius. 

Neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai turi jaustis orūs visuomenėje. Neįgaliųjų socialinė integracija prasideda tada, kai tenkinami jų poreikiai, atstovaujama jų interesams, o svarbiausia – keičiamas požiūris į kitokį asmenį, juolab kad požiūris į neįgaliuosius dar vis negatyvus ne tik kaip į asmenis, bet ir neadekvačiai vertinama neįgaliųjų veikla.

Visuomenės ir verslo plėtros institutas, bendradarbiaudami su bendruomeninėmis organizacijomis, vienijančiomis negalią turinčius asmenis bei šeimas, auginančias vaikus, turinčius Dauno sindromą ar autizmo spektro sutrikimų, padeda įgyvendinti įvairias socialinės integracijos iniciatyvas.

Viena iš socialinės integracijos iniciatyvų – projektas „Aktyvus pasaulis”, kuriuo siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per vaikų su negalia dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre.

Šiuo metu Marijampolėje negalią turintiems asmenims nėra išplėtotos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių neįgalių giminaičių, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui.

Projekto metu bus siekiama įtraukti per 70 neįgaliųjų asmenų ir maždaug tiek pat jų šeimos narių į įvairias sociakultūrines veiklas, skatinančias socialinius ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto metu vykdomos veiklos: komunikacijos įgūdžių gerinimas, sveikatingumo užsiėmimai, kaniterapijos užsiėmimai, dienos stovyklos, dailės ir muzikos terapijos bei įvairūs meniniai – kūrybiniai užsiėmimai, padėsiantys integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisijungs savanorių komanda, kurie atliks pagalbinį darbą organizuojant sociokultūrines veiklas negalią turintiems vaikų dienos centro vaikams.

Projekto trukmė yra 24 mėnesiai nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-316

Projekto partneriai:

 
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top