Naudinga

Socialinės paslaugos

Dienos centrai

Lietuvos samariečių bendrija
Trumpas organizacijos aprašymas:
Kas esame?
Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.
LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su skurdu, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant pirmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), ypač jos vadovai F. Tepperwien, W. Müller, H. Röhrig, kurie ne kartą aplankė Lietuvą, daug patarė kuriant organizaciją ir formuojant jos uždavinius.
Socialinės paslaugos aprašymas:
Dienos centrai
Rekvizitai:
Lietuvos samariečių bendrija
Organizacijos adresas: J. Jablonskio g. 2a, Marijampolė 68290
Organizacijos telefonas: 8 688 94458
Organizacijos el .paštas: marijampoleslsb@gmail.com
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top