naujienos

STARTAVO PROJEKTAS: „NEĮGALIŲJŲ IR SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ“

Marijampolės specialieji socialinės globos namai  su Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. liepos 9 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“ sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293. Įgyvendinant šį projektą, bus siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams. Projekto metu bus organizuojamos užimtumo pažintinės veiklos (18 programų, 538 val.) Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, taip pat tikslinės grupės atstovams organizuojamos edukacinės išvykos (7), pažintinės ekskursijos (3), paskaitos sveikatinimo tema (5), garso terapijos užsiėmimai (12), jogos užsiėmimai (22), 480 val. Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys“. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 130 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 71 negalią turintis asmuo ir 16 savanorių.

Projekto vykdytojas yra Marijampolės specialieji socialinės globos namai kartu su partneriais Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centru „Židinys“, Marijampolės „Zonta“ klubu ir Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubu. Projekto įgyvendinimo trukmė 2,5 metų. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top